Own a Rottweiler

 

Cesar Millan

За величието на една нация и за моралния и просперитет се съди по отношението и към животните.